Kako je bilo na danima digitalnih konsultacija 2022?
DIGITALNE KONSULTACIJE U 2023. GODINI IMPLEMENTIRAJU

Partneri

Modula
Ovogodišnje konsultacije predviđaju 3 modula za učesnike, uvodni, radni i finalni, kombinujući virtuelno i fizičko prisustvo te dinamičnu interakciju sa stručnjacima za digitalizaciju.
PREDUZEĆA
Izuzetno motivisana mala i srednja preduzeća koja su iskazala interes za unapređenjem svog poslovanja kroz digitalizaciju i digitalne inovacije.
Stručnjaka
Pažljivo odabrani stručnjaci iz oblasti digitalizacije koji kroz aktivan rad prenose svoja znanja učesnicima događaja.
%
Pokriveni troškovi
Svi troškovi smještaja i hrane su osigurani za učesnike na radnom i finalnom modulu.
Šta je predviđeno na ovogodišnjem radnom modulu?

Agenda*

 • 15:30 — 16:00
  Registracija učesnika
  Dolazak na lokaciju i prijava učesnika
 • 16:00 — 16:20
  Otvaranje Collaborathon-a
  Kratko prezentovanje programa, ideje, i ciljeva događaja.
 • 16:20 — 16:30
  Predstavljanje uspješnog Collaborathon (ili CDT) primjera
  Digitalne priče sa Collaborathona #2021 & #2022
 • 16:30 — 16:40
  Predstavljanje savjetnika/mentora
  Kratko predstavljenje savjetnika za digitalnu transformaciju koji će intenzivno raditi sa učesnicima
 • 16:40 — 18:40
  Početne prezentacije učesnika događaja
  Učesnici prezentuju svoje preduzeće i ideje i vizije digitalizacije svog preduzeća i poslovanja.
 • 18:40 — 19:30
  Večera i umrežavanje učesnika
  Upoznavanje i umrežavanje učesnika i razmjena ideja uz ukusnu hranu i osvježenje.
 • 19:30 — 20:00
  Analiza digitalne spremnosti MSP učesnika
  Predstavljanje opšte analize digitalne spremnosti preduzeća-učesnika na osnovu popunjenih upitnika u pripremnom periodu za događaj
 • 20:00 — 20:30
  Diskusija i refleksija na prezentacije i ocjenu digitalne spremnosti
  Savjetnici za digitalnu transformaciju daju svoj prvi i kratak osvrt na prezentacije i nivo digitalne spremnosti učesnika
 • 20:30 — 21:00
  Formiranje grupa za naredni dan i upoznavanje sa daljnim radom
  Učesnici se upoznaju sa predstojećim grupnim radom te se formiraju grupe oko savjetnika za digitalnu transformaciju
 • 08:00 — 09:00
  Jutarnja rekreacija
  Jutarnje razbuđivanje uz rekreativne vježbe
 • 09:00 — 10:00
  Okupljanje uz doručak
  Okupljanje i energizacija učesnika za radni dan sa ukusnim doručkom i kafom.
 • 10:00 — 10:20
  Uvodna prezentacija slučaja iz prakse
  Prezentacija praktičnih i konkretnih primjera digitalizacije malih i srednjih preduzeća
 • 10:20 — 10:30
  Formiranje grupa i finalne instrukcije za rad
  Formiranje grupa oko mentora. Utvđivanje dinamike rada sa mentorima.
 • 10:30 — 13:00
  Početak konsultacija
  Grupni rad sa savjetnicima. Razrada ideja i diskusije sa savjetnicima.
 • 13:00 — 14:00
  Ručak
 • 14:00 — 14:10
  Prezentacija slučaja iz prakse #2
  Prezentacija praktičnih i konkretnih primjera digitalizacije malih i srednjih preduzeća
 • 14:10 — 17:00
  Nastavak konsultacija
  Grupni rad sa savjetnicima. Razrada ideja i diskusije sa savjetnicima.
 • 17:00 — 17:30
  Refleksija na prethodni grupni rad
  Refleksija na rad u prethodnom dijelu programa. Provjera potrebe za dodatnih savjetima od strane mentora. Razmjena među učesnicima.
 • 17:30 — 18:00
  Uvod u strateško (digitalno) planiranje
  Uvodna prezentacija za naredni radni dan. Stručni osvrt o pristupu strateškom planiranju digitalizacije u malim i srednjim preduzećima.
 • 18:00 — 19:00
  Slobodno vrijeme
  Predah od cjelodnevnog rada
 • 19:00 — 20:00
  Večera i umrežavanje učesnika
  Umrežavanje učesnika i razmjena ideja uz ukusnu hranu i osvježenje.
 • 20:00 — 23:00
  Neformalno druženje i diskusija na temu čudnih izazova u procesu digitalizacije
  Opušteno druženje i razmjena o zanimljivim i redovnim situacijama, rješenjima, uspjesima i neuspjesima kada je u pitanju digitalizacija preduzeća.
 • 08:00 — 09:00
  Jutarnja rekreacija
  Jutarnje razbuđivanje uz rekreativne vježbe
 • 09:00 — 10:00
  Okupljanje uz doručak
  Okupljanje i energizacija učesnika za radni dan sa ukusnim doručkom i kafom.
 • 10:00 — 10:20
  Uvod u vježbu strateško (digitalnog) planiranja
  Refleksija na finalnu prezentacju prethodnog dana. Upoznavanje sa vježbom strateškog planiranja digitalizacije preduzeća.
 • 10:20 — 10:50
  Vježba strateškog planiranja
  Grupni rad na zadatku u sklopu vježbe. Predstavnici preduzeća zajedno izrađuju skicu strateškog plana digitalizacije za jedno preduzeće.
 • 10:50 — 11:20
  Predstavljanje grupnih rezultata vježbe
  Predstavnici radnih grupa prezentuju rezultate svojih grupa i pristup koji su primjenili u radu.
 • 11:20 — 11:35
  Refleksija na grupni rad
  Preduzeća i savjetnici za digitalnu transformaciju daju kratak osvrt na prezentacije radnih grupa.
 • 11:35 — 12:00
  Uvod u daljnji rad sa MSP
  Upoznavanje sa daljnim praktičnim radom učesnika, predviđenim nakon ručka.
 • 12:00 — 13:00
  Ručak
 • 13:00 — 14:00
  Skiciranje relevantnih projekata digitalizacije u MSP
  U sklopu svojih grupa, učesnici zajedno sa savjetnicima skiciraju relevantne projekte digitalizacije za svoje preduzeće.
 • 14:00 — 14:15
  Prioritiziranje projekata digitalizacije
  Učesnici prezentuju svoje matrice sa prioritetima i objašnjavaju logiku iza prioritizacije.
 • 14:15 — 15:00
  Prezentacija i logika prioritizacije projekata
  Učesnici prezentuju svoje matrice sa prioritetima i objašnjavaju logiku iza prioritizacije.
 • 15:00 — 15:15
  Reflesija i naučene lekcije iz prethodne vježbe
  Refleksija učesnika na prethodni samostalni rad.
 • 15:15 — 15:45
  Predstavljanje očekivanog rada nakon događaja i definisanje očekivanih rezultata za narednih događaj
  Predstavljanje rada sa mentorima u narednoj fazi i dogovor oko usporučenih rezultata za naredni događaj. Predstavljanje sadržaja narednog događaja.
 • 15:45 — 16:00
  Završne riječi i zatvaranje događaja

*Agenda je podložna izmjenama do početka modula.

Plan za dane digitalnih konsultacija – Collaborathon 2023.

Uvodni modul

Virtuelna sesija

Radni modul

Događaj na lokaciji

Finalni modul

Događaj na lokaciji

* Između radnog i finalnog modula predviđene su virtuelne digitalne konsultacije između učesnika i stručnjaka za digitalizaciju

Ko su govornici i stručnjaci?

EVA NÄHER
GIZ Programme Director

SLAVIŠA JOVANOVIĆ
Voditelj konsultacija

LEJLA TURULJA
Stručnjakinja za digitalizaciju

BLAGO ČULJAK
Stručnjak za digitalizaciju

ALEKSANDAR MASTILOVIĆ
Stručnjak za digitalizaciju

BRANKO VASILJEVIĆ
Stručnjak za digitalizaciju

VLADIMIR ĆORDA
Stručnjak za digitalizaciju

KEMAL KAČAPOR
Stručnjak za digitalizaciju

LOKACIJA

Monti Hotel Igman

Otkrijte ljepotu netaknute prirode, veličanstvene pejzaže i beskrajno opuštanje na veličanstvenoj planini Igman – olimpijskoj planini.

U planinskom okruženju koje oduzima dah, u neposrednoj blizini prirode idealno za odmor i relaksaciju. Ostavite svakodnevicu za sobom i odvažite se na bezbrižno putovanje beskonačnog opuštanja i uživanja.